Hospitals Managers

Concurs manager - Spitalul Orasenesc Ineu

In conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a funcţiei de manager - persoană fizică la Spitalul Orasenesc Ineu, aprobat prin Dispoziţia Primarului Oras Ineu nr.316/18.09.2023 Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de Manager-persoană fizică la Spitalul Orasenesc Ineu. Concursul pentru ocuparea funcţiei de manager-persoană fizică la Spitalul Orasenesc Ineu va avea loc la sediul Spitalului Orasenesc Ineu, Str. Republicii Nr.2. în perioada 20.10.2023 – 01.11.2023, desfaşurându-se în două etape: • Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs, care va avea loc până la data de 23.10.2023, ora 13,00 etapă eliminatorie, • Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management care se va desfăşura la sediul spitalului pe baza temelor cadru, în data de 30.10.2023, începând cu ora 10,00.
  • Sept. 28, 2023