Hospitals ManagersConcurs manager - Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Turda

Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Turda organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică pentru Spitalul Municipal Turda, în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 1520/2016 și ale Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, aprobat prin dispoziția nr. 174/28.02.2020 emisă de Primăria Municipiului Turda. Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Turda, str. Andrei Mureșanu, nr. 12-16, în perioada 15 aprilie 2024 - 26 aprilie 2024. Persoanele fizice care se înscriu la concurs trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele criterii: a) cunosc limba română, scris și vorbit; b) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico - financiar sau juridic; c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii; d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic); g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii. Concursul se va desfășura în două etape, după cum urmează: 1) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapa eliminatorie va fi în data de 15 aprilie 2024 ora 09:00. - rezultatul verificării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Spitalului Municipal Turda care organizează concursul de ocupare a funcției de manager și concomitent se publică pe pagina de internet a acestuia în data de 15 aprilie 2024 ora 12:00. 2) etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management se va desfășura la data de 24 aprilie 2024 ora 09:00.
  • March 15, 2024

Concurs manager - Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății, publicat în Monitorul oficial Partea I nr. 1073/31.12.2016 și potrivit prevederilor Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică, Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență București organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager spital persoană fizică. Concursul va avea loc la sediul Spitalului Clinic de Urgență București, Calea Floreasca nr. 8, Sector 1, București, sala Bibliotecă parter, în perioada 11.03.2024 - 29.04.2024 desfașurându-se în 2 etape: - Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie; - Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management.
  • March 13, 2024

Concurs manager - Spitalul Orășenesc “Dr. Valer Russu” Luduș

În conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Orășenesc “Dr. Valer Russu” Luduș, aprobat prin Dispoziția Primarului Orașului Luduș nr.108/23.01.2024 Organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Orășenesc “Dr. Valer Russu” Luduș Concursul pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Orășenesc “Dr. Valer Russu” Luduș va avea loc la sediul Spitalul Orășenesc “Dr. Valer Russu” Luduș, B-dul 1 Decembrie 1918 , nr.20,Luduș, județ Mureș, în perioada 28.02.2024 – 15.04.2024, desfășurându-se în două etape: - Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în publicația de concurs care va avea loc în data de 29.03.2024, etapă eliminatorie; - Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management care se va desfășura la sediul spitalului pe baza temelor cadru, în data de 11.04.2024
  • Feb. 27, 2024

Concurs manager - Spitalul de Psihiatrie Murgeni

Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Murgeni, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoana fizica, in conformitate cu Dispoziția Primarului Orașului Murgeni nr. 27 din 14.02.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurarc a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoana fizica la Spitalul de Psihiatrie Murgeni si OMS nr. 1520 / 2016 privind Regulamentul de organizare si desfasurarc a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoana fizica din spitalele publice din reteau proprie a Ministerului Sanatatii . Concursul se va desfasura la sediul Spitalului dc Psihiatric, str. Eugen Mitrofan , nr. 2, loc. Murgeni , jud. Vaslui in perioada 26.02.2024 - 12.04.2024 . Concursul se va desfasura in doua etape, astfel: 1. Etapa de verificare a indcplinirii de către candidați a condițiilor stabilite in anunțul de concurs, etapa eliminatorie, in data de 27.03.2024 ora 10.00. 2. Etapa constând in susținerea publica si evaluarea proiectului de management in data de 09.04.2024, ora 10.00.
  • Feb. 27, 2024