Monitorizare stocuri

Situația stocurilor de medicamente prezente în Canamed, raportate conform prevederilor OMS nr. 1345/2016, cu modificările și completările ulterioare

ORDIN nr. 1.345 din 24 noiembrie 2016

Documentație serviciu web (Specificații tehnice):

Versiunea 1.18.0:

SER-Web-Service-Doc-v1-18-0

Instrucțiuni înregistrare în SER:

Versiunea 1.2:

SER Formular Inrolare Doc v1-2 - DOC

SER Formular Inrolare Doc v1-2 - PDF

Tutoriale

Cum semnăm electronic un fișier pdf

Instrucțiuni video

Instrucțiuni text

Înrolare în SER pentru farmaciile private
Farmaciile ce au contract cu CNAS, dar nu se regăsesc în sistem sunt rugate să nu se înroleze, întrucât vor fi înregistrate în sistem automat.

Mediu producție
Reprezentant legal
Utilizator

Mediu test

Reprezentant legal

Utilizator

Înrolare în SER pentru farmaciile cu circuit închis
Farmaciile cu circuit închis ce au contract cu CNAS, dar nu se regăsesc în sistem sunt rugate să nu se înroleze, întrucât vor fi înregistrate în sistem automat.

  • Mediu producție

Reprezentant legal

Utilizator

  • Mediu test

Reprezentant legal

Utilizator

Înrolare în SER pentru unitățile de distribuție angro a medicamentelor, importatori și fabricanți autorizați

  • Mediu producție

Reprezentant legal

Utilizator

  • Mediu test

Reprezentant legal

Utilizator


* Pentru accesul la înrolare și la raportarea în SER, este obligatoriu prezentarea unui certificat digital calificat emis de o autoritatea de certificare existentă recunoscută la momentul actual:certSIGN, DigiSign, TransSped, AlfaSign și CertDigital.

** Pentru accesul pe mediul de teste, unitățiile farmaceutice pot folosi certificatele digitale înregistrate în SIUI pe mediul de producție, iar pentru unitățile de distribuție angro a medicamentelor, importatori și fabricanți autorizați este necesară completarea formularului de înregistrare.

*** Pentru orice alte informații suplimentare în utilizarea serviciului web, trimiteți un email la adresa: ser@stsnet.ro

Share this page