Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația din regiunea centru prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță

Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate publică și îmbunătățind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel european al infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatură uzată fizic și moral, prin achiziția de echipamente noi și eficiente, ce aduc, atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiare de servicii medicale, îmbunătățind starea de sănătate publică la nivel național, regional și local.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Creșterea numărului de beneficiari de infrastructură medicală dotată (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii). Obiectivul specific va contribui la îndeplinirea indicatorilor proiectului:

1S35 - Beneficiari de infrastructură medicală construită/reabilitată/modernizată/extinsă/dotată pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii pentru ambulatorii).

2. Dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale destinate secțiilor suport care deservesc ambulatoriile). Obiectivul specific va contribui la îndeplinirea indicatorilor proiectului:

1S36 - Unități medicale construite/reabilitate/modernizate/extinse/dotate (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii pentru ambulatorii).

3. Îmbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creșterea stării de sănătate publică. Obiectivul specific va contribui la îndeplinirea indicatorilor proiectului:

CO 36 - Populația deservită de servicii medicale îmbunătățite.

Valoarea totala a proiectului: 16.866.134,63.

Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională: 11.818.334,24 lei.

Data începerii proiectului: 01.05.2017.

Data finalizării proiectului: 30.04.2021.

Informații de contact: Str. Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 1, București, Tel. 021.307.25.96, Fax. 021.307.25.08.

Share this page