Post 3

CHESSEMEN

România - parte a Proiectului de acțiune comună «CHESSMEN» privind gestionarea discontinuităților în aprovizionarea cu medicamente

Ministerul Sănătății și Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) implementează proiectul de acțiune comună CHESSMEN (Coordonarea și armonizarea sistemelor existente pentru gestionarea discontinuităților în aprovizionarea cu medicamente – Rețeaua europeană), alături de alte 27 de autorități de reglementare în domeniul farmaceutic, din 21 de state membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European (UE/SEE).

În ultimii ani, la nivel global, lipsa unor medicamente sau discontinuitatea în aprovizionarea cu medicamente a devenit o problemă majoră, cu impact negativ în domeniul sănătății publice, respectiv a accesului pacienților la tratamente. Fie că vorbim de probleme legate de producție, dificultăți întâmpinate pe lanțul de distribuție sau politici de reglementare în domeniul prețurilor la medicamente, impactul asupra populației este același: lipsa medicamentelor. Prin urmare, cauzele care generează aceste riscuri sunt multiple, fiind necesară identificarea unor soluții si strategii complexe.

În acest context, în scopul sprijinirii statelor membre în implementarea proceselor și măsurilor adecvate pentru rezolvarea acestui deficit, a fost elaborat proiectul de acțiune comună CHESSMEN, care urmărește identificarea și diseminarea unor modele și inițiative eficiente în domeniul raportării, monitorizării și implementării de măsuri specifice, promovând totodată dialogul continuu între autoritățile de reglementare responsabile.

Activitățile cuprinse în cadrul acestei acțiuni comune se concentrează atât pe prevenirea discontinuităților în aprovizionarea cu medicamente, cât și pe crearea de strategii operaționale menite să minimizeze impactul acestora.

Proiectul, care a debutat în 16 ianuarie 2023, este cofinanțat de Comisia Europeană, prin intermediul Programului EU4Health, și se derulează pe parcursul a trei ani, fiind coordonat de Agenția Italiană pentru Medicamente (AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco), cu sprijinul Institutului Național de Sănătate din Italia (ISS-CNS, CNT).

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați pagina oficială a proiectului: https://www.ja-chessmen.eu/

Share this page