Îmbunătățirea procesului de reglementare în domeniul transplantului

Programul Operaţional Capacitate Administrativă

TITLUL PROIECTULUI: Îmbunătățirea procesului de reglementare în domeniul transplantului – Cod SIPOCA 696 / SMIS 129166

Beneficiar: Ministerul Sănătății

Proiectul are o durată de implementare de 36 luni, incepând cu data de 28.11.2019  şi o valoare totală eligibilă de 13.304.471,03 lei, din care:

 • asistenţă financiară nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă: 11.173.608,69 (83,9839%)
 • cofinanţare proprie a beneficiarului: 2.130.862,34 lei (16,0161%)

ÎNCADRAREA PROIECTULUI ÎN PROGRAMUL OPERAȚIONAL

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Obiectiv specific 1.14: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP

Scopul proiectului: Îmbunătățirea procesului de reglementare în domeniul transplantului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Metodologie unitară de calcul al costurilor pentru fiecare activitate și tip de transplant elaborată și aprobată;
 • Protocoale elaborate și ghiduri de practică medicală în transplant, pentru fiecare tip de activitate (testare, coordonare, transport, prelevare, transplant, evaluare post transplant, stocare) și pentru fiecare tip de transplant standardizate (rinichi, ficat, cord, piele, cornee, os-tendon, pulmonar, pancreas, celule stem, celule reproducătoare umane);
 • Registrul Național de transplant dezvoltat și interconectat cu toți actorii implicați în activitatea de transplant, de la includerea în RNT, testare, prelevare, alocare, transplantul propriu zis și până la monitorizarea periodică post transplant;
 • Politică publică în domeniul transplantului elaborată și aprobată;
 • Codul transplantului elaborat și supus aprobării;
 • Capacitate administrativă dezvoltată la nivelul Ministerului Sănătății și al Agenției Naționale de Transplant, prin instruirea personalului.

REZULTATELE PROIECTULUI

 • Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritățile și instituțiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului;
 • Fondul activ al legislației sistematizat și simplificat progresiv, în speță numărul de acte normative sistematizate;
 • Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale îmbunătățite pentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul acestui obiectiv specific.

PERSOANĂ DE CONTACT:

Laura Petcu – MANAGER PROIECT  

TEL: 021 307 25 40, e-mail: laura.petcu@ms.ro

Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, cod 010024, Bucureşti

Comunicat de presa Transplant PDF pt site

Comunicat finalizare proiect -SIPOCA 696

Share this page