POSTER PAL-PLAN

PAL-PLAN

Beneficiar:

 • Ministerul Sănătății

Parteneri:

 • Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate
 • Fundația Hospice Casa Speranței
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • Ministerul Muncii și Protecției Sociale

PREZENTARE PROIECT

Scopul proiectului este de a produce studii, metodologii, instrumente de lucru, programe educaționale, proiecte pilot pentru creșterea capacității instituționale la nivel central, județean și local de a planifica, implementa si monitoriza servicii de calitate de îngrijiri paliative în unități cu paturi și ambulatorii precum si în vederea creșterii calității serviciilor de îngrijiri la domiciliu, inclusiv îngrijiri paliative la domiciliu.

Obiectivul general: Proiectul vizează crearea și introducere a unui mecanism unitar și fluent de planificare, dezvoltare, evaluare și monitorizare a unui sistem național de îngrijiri paliative (IP) și de îngrijiri generale la domiciliu (ID), în sensul îngrijirilor medicale și serviciilor de îngrijire personală (activități de bază ale vieții zilnice și activități instrumentale ale vieții zilnice), pentru asigurarea asistenței persoanelor suferind de boli cronice progresive sau incurabile și a celor cu grad ridicat de dependență.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Dezvoltarea capacității autorităților publice centrale de a elabora politici publice bazate pe dovezi in vederea creșterii accesului la servicii de calitate.
 2. Dezvoltarea coordonată la nivel național și integrarea Îngrijiri paliative și Îngrijiri la Domiciliu în sistemul de sănătate. Proiectul propune integrarea serviciilor de Îngrijiri paliative și Îngrijiri la Domiciliu în sistemul național de sănătate și susține crearea premiselor pentru ca Îngrijirile paliative și Îngrijirile la Domiciliu să devină o alternativă pentru degrevarea spitalelor specializate în tratarea afecțiunilor acute, cu potențial de extindere la nivel național.
 3. Armonizarea și simplificarea reglementărilor legislative privind îngrijirile paliative și îngrijirile la domiciliu pentru creșterea accesului la servicii de calitate.

Rezultate așteptate:

Rezultat proiect 1 – Un program național de dezvoltare graduală a îngrijirii paliative în unități cu paturi, la domiciliu și în ambulatoriu elaborat, bazat pe practici din țări cu sisteme de sănătate similare;

Rezultat proiect 2 – O evaluarea ex-ante a impactului financiar al implementării unui program național de îngrijiri paliative în vederea stabilirii unei linii de buget distincte pentru finanțarea îngrijirilor paliative;

Rezultat proiect 3 – Un program național de dezvoltare graduală a îngrijirilor la domiciliu;

Rezultat proiect 4 – Un sistem național de evaluare a calității pentru serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu, îngrijiri paliative în ambulatoriu și îngrijiri la domiciliu;

Rezultat proiect 5 – O analiză și o armonizarea cadrului legislativ, a mecanismelor de raportare și finanțare și a standardelor și procedurilor pentru îngrijirile paliative în diferite locații (unități cu paturi, ambulatorii, centre de zi, domiciliu) și a îngrijirilor la domiciliu între instituțiile publice implicate în proiect – Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate;

Rezultat proiect 6 – Instruirea și formarea personalului de decizie și de execuție din cadrul autorităților centrale și locale vizând îngrijirile paliative și monitorizarea calității serviciilor în domeniul îngrijirilor paliative.

Perioada de implementare a proiectului: martie 2020- februarie 2023 (36 de luni)

Valoarea totală eligibilă aprobată a proiectului: 25.199.011,71 lei

 • 2.209.583,03 lei – cofinanțarea eligibilă a beneficiarului Ministerul Sănătății; website
 • 638.886,61 lei – cofinanțarea eligibilă a Autorității Națională de Management al Calității în Sănătate; facebook
 • 89.764,93 lei – cofinanțarea eligibilă a Fundației Hospice Casa Speranței;
 • 254.196,46 lei – cofinanțarea eligibilă a Ministerului Muncii și Protecției Sociale;
 • 214.401,87 lei – cofinanțarea eligibilă a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;
 • 21.792.178,81 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European.
 1. Metodologie pentru desfășurarea unor activități de cercetare în domeniul calității serviciilor de sănătate
 2. Analiza situației furnizorilor de servicii de îngrijiri paliative din România în anul 2019
 3. Studiu privind nevoia de ingrijire la domiciliu de lunga durata
 4. Fișă Legislativă – Îngrijiri medico-sociale la domiciliu. FIȘĂ DE ANALIZĂ- a reglementărilor aplicabile serviciilor de îngrijiri medicale și sociale la domiciliu

Poster PalPlanA3

Autocolant 100x100mm

Autocolant 200x200mm

Manager proiect: Adrian Florin ROȘU

Telefon: 0769116130

Email: adrian.rosu@ms.ro

Facebook PalPlan

Share this page