RegIntermed

Ministerul Sănătății, în calitate de lider de parteneriat și beneficiar, împreuna  Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate partener, implementează proiectul „Sistem Informatic pentru registrele de sănătate- RegIntermed”, cod proiect 130718.

Valoarea totală a proiectului este de 67.591.875.80 lei cu TVA, din care 57.114.146,19 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Obiectivele specifice propuse sunt:

  1. Realizarea registrelor de sănătate și interconectarea acestora cu alte platforme IT din domeniul e-sănătate.
  2. Creșterea utilizării sistemelor de e-sănătate prin realizarea sistemului informatic pentru registrele de sănătate – „RegInterMed”.
  3. Actualizarea progresivă de informații, în funcție de nevoile de informații de sănătate identificate – diagnostic, tratament, evoluție, luarea deciziilor în situaţii de urgenţă respectând însă particularitățile și scopul secundar pentru care se colectează aceste date (calculul indicatorilor de incidență, prevalență, morbiditate și mortalitate, cercetare medicală etc).
  4. Dezvoltarea infrastructurii informatice în domeniul e-sănătate, pentru a sprijini utilizarea TIC.
  5. Dezvoltarea Sistemului Informatic Integrat în domeniul sănătății prin implementarea soluțiilor sustenabile de e-sănătate.
  6. Integrare în platforme de e-sănătate existente la nivel european.

Anunt incepere implementare proiect REGINTERMED

Anunt consultare site RegInterMed

Caiet de sarcini RegInterMed

Share this page